Seagull Entourage Autumn Burst CW QIT with Gig Bag